Ecstasy

KORTSIKTIGE EFFEKTER

 • Nedsatt dømmekraft
 • Innbilt kjærlighet
 • Forvirring
 • Depresjon
 • Søvnproblemer
 • Alvorlige angstanfall
 • Paranoia
 • Trang til stoff
 • Muskelspenninger
 • Besvimer og får kuldegysninger eller hevelser
 • Biter tenner
 • Sløret syn
 • Kvalme

Langtidsvirkninger

 • Langvarig hjerneskade som innvirker på tankevirksomheten og hukommelsen
 • Skader på de delene av hjernen som regulerer viktige funksjoner som læring, søvn og å uttrykke følelser.
 • Det er som hjernens sentralbord blir revet i stykker og så satt sammen igjen baklengs
 • Ødelagte nervebaner og nerve-ender
 • Depresjon, angst, tap av hukommelsen
 • Nyresvikt
 • Blødninger
 • Psykoser
 • Hjerte-og-kar-sykdommer1 sammenbrudd
 • Kramper
 • Død
 1. 1. hjerte-og-kar-sykdommer: sykdommer som har med hjertet og blodårer å gjøre.