3. Les heftet

Les: Hva er ritalin?

HVA ER RITALIN?

Ritalin er det vanlige navnet for metylfenidat, klassifisert som et klasse 2 narkotikum av Drug Enforcement Administration, den samme klassifiseringen som kokain, morfin og amfetamin.1 Det misbrukes av tenåringer for å oppnå en stimulerende effekt.

Selv når ritalin blir brukt som reseptpliktig medisin, kan det ha alvorlige bivirkninger, bl.a. søvnløshet, spiseforstyrrelser, pulsendringer, hjerteproblemer, vekttap. Produsentene sier selv at det er et vanedannende stoff.

I juni 2005 utstedte U.S. Food and Drug Administration (tilsvarer Statens legelmiddeltilsyn) en veiledning med advarsler om at bruk av ritalin og lignende midler kan forårsake synshallusinasjoner, selvmordstanker, psykotisk oppførsel, såvel som aggressivitet og voldelig oppførsel.

En forfatter uttrykte det på denne måte: «Foreldrene blir aldri fortalt: ’Å forresten en gang i blant dør det et barn simpelthen av å ta sin foreskrevne medisinering.’ eller forresten, barn på stimulerende medisiner har dobbelt så stor risiko for å bli stoffmisbrukere, eller … å ja, en tredjedel av alle barn på denne typen medisin utvikler symptomer på tvangsmessig oppførsel i løpet av det første året. ’»

  1. 1. amfetamin: Et stoff som stimulerer sentralnervesystemet, ofte kalt «speed».