3.4 Les heftet

Les: Fattigmanns kokain

FATTIGMANNS-KOKAIN

Forsøkspersoner som ble gitt kokain og Ritalin, kunne ikke merke noen forskjell.
Foto: itar-Tass

«Jeg endte med å ta en mengde sterkere amfetaminer som raskt overvant meg, og jeg vet ikke om jeg hadde blitt interessert i dem hvis jeg ikke hadde begynt å bruke Ritalin.» – Andy

I 2004 kom 13 ganger så mange Ritalinmisbrukere til legevakter enn i 1990.

Ritalin er lett å få tak i og er billig i USA. Kanskje får man pillene fra noen som får det på resept; stjeler dem fra søsken; skaffer dem med en falsk resept, disse pillene blir solgt vidt og bredt. Prisen varierer fra en til to dollar i skolene til 20 dollar på svartebørsen i USA.

Å sammenligne ritalin med kokain er ikke bare en skremselstaktikk. Ritalin kan kjemisk sammenlignes med kokain. Når man injiserer det som væske, gir det «rushet» som misbrukere konstant higer etter.

Drug Enforcement Administration sendte i 2000 ut resultatene fra en undersøkelse, som ble foretatt på både dyr og mennesker som fikk ritalin og kokain. Forsøkspersonene kunne ikke merke noen forskjell på de to stoffene. Det fikk Drug Enforcement Administration til å konkludere: «Virkningen de to stoffene fremkaller er nesten identisk.»

Omfanget av ritalinmisbruk

Misbruket av reseptbelagt medisin slik som ritalin er stigende.

I 2006 hadde nesten 7 millioner amerikanere misbrukt reseptpliktig medisin som ritalin – mer enn antallet som brukte kokain, heroin, hallusinogener, ecstasy og sniffing til sammen. De 7 millionene var bare 3,8 millioner i 2000 – en økning på 80 % på bare 6 år.

I 2007 sa 3,8 % av en gruppe 10. klasse-elever at de hadde tatt ritalin uten resept minst én gang i løpet av det siste året.

En viktig faktor som har bidratt til misbruket, er den enorme økningen i antallet av utskrevne resepter for ritalin og andre stimulanser.
I USA har antall resepter for stimulanser steget fra omkring 5 millioner i 1991 til nesten 35 millioner i 2007.

I 2004 var antall legevaktbesøk, hvor metylfenidat (ritalin) var innblandet, anslått til 3600, sammenlignet med 271 besøk i 1990.

Mellom 1990 og 2000 ble 186 dødsfall forbundet med ritalin i USA. Risikoen er størst for dem som sniffer store mengder av stoffet.

Siden 1995 har stoffet stått på Den amerikanske Drug Enforcement Administrations liste over de «oftest stjålne» medikamentene.