3.2 Les heftet

Les: Virkninger av sniffing

VIRKNINGER AV SNIFFING

virkninger på kort sikt

De fleste sniffestoffene virker direkte på nervesystemet, for å forårsake forandringer i sinnstilstanden. I løpet av sekunder vil brukeren oppleve beruselse og lignende effekter som de til alkohol. Det finnes en rekke effekter som kan oppleves under eller kort tid etter bruken, som:

 • Utydelig tale
 • Full, svimmel eller sløv opptreden
 • Ute av stand til å koordinere bevegelser
 • Hallusinasjoner og vrangforestillinger
 • Fiendtlighet
 • Apati
 • Nedsatt dømmekraft
 • Bevisstløshet
 • Sterke hodepiner
 • Utslett rundt nese og munn
 • Vedvarende sniffing av disse kjemikaliene kan forårsake uregelmessig og hurtig hjerterytme og lede til hjertestans og død i løpet av minutter.
 • Død gjennom kvelning kan skje ved at oksygenet i lungene byttes ut med det kjemiske stoffet, så videre til sentralnervesystemet slik at åndedrettet stanser.

langtidsvirkninger

Langtidsbrukere har opplevd:

 • Svekkede muskler
 • Desorientering
 • Manglende koordinering
 • Irritasjon
 • Depresjon
 • Alvorlig og av og til uopprettelige skader på hjertet, leveren, nyrene, lungene og hjernen
 • Svekket hukommelse, minsket intelligens
 • Tap av hørsel
 • Beinmargskade
 • Død gjennom hjertestans eller asfyksi (oksygenmangel)

Den kroniske bruken av sniffestoffer har blitt koblet med en rekke alvorlige helseproblemer. Å sniffe lim og maling forårsaker nyreskader. Å sniffe toluen og andre løsemidler forårsaker leverskader. Misbruk av sniffestoffer har også resultert i svekket hukommelse og senket intelligens.