3.2 Les heftet

Les: Internasjonale statistikker

INTERNASJONALE STATISTIKKER

  • Omkring 13,5 millioner mennesker i verden tar opiater (opiumlignende stoffer), av dem er det 9,2 millioner som bruker heroin.
  • I 2007 kom 93 % av verdens opiumforsyninger fra Afghanistan. (Opium er råvaren man fremstiller heroin fra). Den samlede eksportverdien var omkring $ 4 mrd., hvorav nesten tre fjerdedeler gikk til narkohandlerne. Omkring en fjerdedel gikk til afghanske opiumsdyrkere.
  • Undersøkelsen 2007 National Survey on Drug Use and Health rapporterte om 153 000 nåværende heroinbrukere i USA i 2007. Andre anslag operer med tall opp til 900 000.
  • Opiater, hovedsakelig heroin, var involvert i fire av fem narkotikarelaterte dødsfall i Europa, ifølge en rapport fra European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction i 2008.
  • Opiater, især heroin, teller 18 % av innleggelsene til narkotika- og alkoholbehandling i USA.

«Fra den dagen jeg startet å ta det, stoppet jeg aldri. På bare en uke hadde jeg gått fra å sniffe heroin til å sette sprøyter. Innen en måned var jeg avhengig og brukte alle pengene mine på det. Jeg solgte alt jeg eide av verdi, og etter hvert alt moren min eide. Innen et år hadde jeg mistet alt.

Jeg solgte bilen min, mistet jobben, ble sparket ut hjemmefra av moren min, skyldte 150 000 kroner på kredittkortet mitt og levde på gaten. Jeg løy, stjal og svindlet.

Jeg ble voldtatt, slått, overfalt, ranet, arrestert, var hjemløs, syk og desperat. Jeg visste at ingen kunne opprettholde en slik livsstil særlig lenge, og jeg visste at døden var nært forestående. Ja, døden var bedre enn livet som narkoman.»– Alison