GRATIS SETT MED SANNHETEN OM STOFF-HEFTER

Trinn 1 / 3

Trinn 2 / 3

Personlige opplysninger:

  • Vennligst velg tiltaleformen ovenfra

Trinn 3 / 3

Din kontaktinformasjon:

For å behandle din anmodning må du samtykke i at dine kontaktdata blir gitt videre til den enheten, den allmennyttige organisasjonen og/eller den serviceenheten som utfører leveringen av den bestilte informasjonen eller de bestilte materialene. Du kan senere til enhver tid og uten omkostninger gjøre innsigelse mot fremtidig bruk av dine kontaktopplysninger ved å sende en e-post til unsubscribe@drugfreeworld.org. For ytterligere opplysninger se vår fortrolighetserklæring og vilkår for bruk.

TAKK!

Bestillingen din er vel mottatt.

Leveringen vil ta to til fire uker.

Respekten for ditt personvern er svært viktig for oss. Vi vil bruke informasjonen du har gitt utelukkende til formålet å behandle og oppfylle bestillingen din.

Sannheten om stoff er en serie på tretten illustrerte publikasjoner som er lette å forstå og omfatter faktiske opplysninger og virkelige historier fra tidligere misbrukere. Heftene finnes på 22 språk.

Det første heftet i serien heter Sannheten om stoff og gir et saklig og kortfattet overblikk over hva stoffer er og hva de gjør. Det er det perfekte heftet til utdeling i ethvert samfunn. Hver enkelt hefte om de mest alminnelig misbrukte stoffene inneholder detaljerte opplysninger, inkludert gatenavn, og kort-og langsiktige virkninger.

Hvert av de tretten heftene kan bestilles separat og i så mange eksemplarer som du har bruk for, så andre får den informasjonen som skal til for at de kan ta en beslutning om å forbli stoffrie.

Bestill dine GRATIS eksemplarer av heftene.