3.10 Les heftet

Les: N-bomb: En kort historie

EN KORT HISTORIE OM N-BOMB

N-bomb ble oppdaget i 2003 av kjemiker Ralf Heim på Det frie universitet i Berlin i Tyskland. Det ble utledet av en gruppe stoff kalt 2C-familien av fenetylaminer (PEA).

2C PEA, opprinnelig lagd i laboratorier i 1970-årene, hvor vitenskapsmenn studerte hjerneaktivitet hos rotter, avstedkommer hallusinasjoner og sinnsendrende opplevelser i likhet med LSD.

Ni av PEA-stoffene ble lagd ulovlig i USA i 2012, inkludert substansen brukt til å lage N-bomb.13

Stofflangere produserer forskjellige versjoner av N-bomb på hemmelige laboratorier eller importerer dem i store mengder fra Kina, India og andre land. Produsentene varierer oppskriften i forsøk på å komme utenom regjeringsforbud, og brukere vet aldri hva de tar eller hvor kraftig det vil være.

Det vurderes at 19 dødsfall på to år har blitt knyttet til stoffet bare i USA.14