3.4 Les heftet

Les: Barn – de mest uskyldige ofrene for crack-kokain

BARN: DE MEST USKYLDIGE OFRENE FOR KOKAIN

Ofte høres utsagnet: «Ja, jeg tar stoff, men det er min sak!» Men bruk av stoff har sine uskyldige ofre, fra de som blir bytte for misbrukere som gjennom desperate metoder søker å finansiere stoffvanen sin, til dem som dør i trafikkulykker forårsaket av sjåfører påvirket av stoff.

De mest tragiske ofrene for kokain, er babyer født av mødre som bruker stoffet under svangerskapet. I USA alene blir det hvert år født titusener av kokain-eksponerte babyer. De som ikke blir avhengige, lider ofte av forskjellige fysiske problemer som kan innbefatte for tidlig fødsel, lav fødselsvekt, hemmet vekst, fødseldefekter og skader på hjerne og nervesystem.

Babyer med lav fødselsvekt har tjue ganger større sjanse for å dø i den første måneden i livet, enn babyer med normalvekt, og de står ovenfor økt risiko for livsvarige handikap, slik som åndssvakhet eller hjerneskade.

Virkningene som denne menneskelige tragedien har på samfunnet er ennå ikke blitt fullstendig kartlagt.