EN ALLIANSE FOR Å GJØRE SLUTT PÅ STOFFMISBRUK PÅ FILIPPINENE

I et land som er plaget av internasjonal narkotikahandel og stoffmisbruk, slår nasjonalpolitiet seg sammen med Stiftelsen for en stoffri verden for et pilotprosjekt med løsningen.


les mer >>


STOFFRITT «CYCLORUN» FORANDRER ET LANDS HOLDNING OVERFOR STOFF

I 15 år på rad har løpere og syklister samlet seg for en maraton til støtte for et stoffritt liv og for å bidra til en landsomfattende nedgang i forbruk av stoff.


les mer >>


FRA NARKOHANDLER TIL UNGDOMSVEILEDER

Tony Mendez er fast bestemt på å bruke det han har lært fra sine feil til å gi tilbake til dagens ungdom slik at de kan få en bedre fremtid.


les mer >>

FORELDRES NØKKEL TIL UNGES SUKSESS, SIER PEDAGOG

Konferansen for forebygging mot stoff gir foreldre verktøy til barna sine for å unngå stoff og gjenger.


les mer >>

FAKTA

HVA SOM KAN UTRETTES PÅ ETT ÅR
Hvor mange kan bli undervist på et år? Her er Stoffri verdens resultater for 12 måneder.

187

STASJONER

viste våre forebyggende De sa, de løy-annonser til anslagsvis 113 millioner mennesker.

5024

SKOLER

verden over mottok Stoffri verden-materialer eller -foredrag som fordriver mytene om stoff med sannhet.

236 164

ELEVER

opplyst om Sannheten om stoff og gitt styrke til å velge et liv uten stoff.

21 119 024

Besøkende

på nettstedet DrugFreeWorld.org for gratis og effektive undervisningsressurser.

222 998 328

MENNESKER

nådd bare det siste året med hefte-distribusjon, opplysende seminarer og medier.


GI ET BIDRAG

Støtt Stiftelsen for en stoffri verden, og hjelp med å beskytte unge liv mot de ødeleggende virkningene av stoff. Bidragene dine setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner. Din støtte hjelper til med å gi unge mennesker den kunnskapen de trenger for å kunne leve sunne, stoffrie liv.