GRATIS SANNHETEN OM MISBRUK AV RESEPTBELAGTE LEGEMIDLER HEFTE

Det er en veldig stor helserisiko forbundet med å ta reseptbelagt medisin, ikke bare på grunn av avhengighet, men de kan også forårsake andre problemer som nedsatt puls, utmattelse, uklar tale og depresjon. Misbruk av reseptbelagt medisin kan være mer risikabelt enn misbruk av illegalt fremstilt stoff. Den kraftige virkningen fra noen av de syntetiske stoffene som finnes som reseptbelagt medisin skaper en høy risiko for en overdose. Det gjelder spesielt OxyContin og tilsvarende smertestillende midler hvor dødsfall pga. en overdose er blitt mer enn fordoblet over en periode på fem år. Reseptbelagt og smertestillende medisin har vært medvirkende til flere kjente personers død bl.a. Marilyn Monroe, Heath Ledger, Anna Nicole Smith, Elvis Presley, Chris Penn, Michael Jackson og flere.

Noen merker er Xanax, Valium, Halcion, Ativan, Klonopin, Amytal, Nembutal, Seconal, Zoloft, Rohypnol og OxyContin. Populære gatenavn omfatter stesoer, F2’ere, Candy, sovepiller, tranks, barbs, Red Birds, Tooies, Phennies og Yellows.

Finn ut hva du kanskje aldri har hørt om disse «lovlige» stoffene. Få faktaene. 

ditt GRATIS eksemplar av heftet Sannheten om misbruk av reseptbelagt medisin.


REQUEST YOUR
FREE BOOKLET

Fill out the form below to receive your FREE booklet.

[?]