GRATIS SANNHETEN OM ALKOHOL HEFTE

Alkohol er et stoff.

Det er klassifisert som et hemmende middel, hvilket betyr at det nedsetter vitale funksjoner – og det kan resultere i utydelig uttale, usikre bevegelser, forvrengte persepsjoner og manglende evne til å reagere hurtig.

Hva angår hvordan det påvirker sinnet, kan det best beskrives som et stoff som forminsker en persons evne til å tenke rasjonelt og forvrenger hans eller hennes dømmekraft. Avhengig av hvor mye alkohol som inntas og personens fysiske tilstand, kan alkohol forårsake: utydelig tale, søvnighet, oppkast, diaré, hodepiner, pustebesvær, nedsatt dømmekraft, blodmangel (tap av røde blodlegemer), blackouts og bevisstløshet.

Finn ut hvordan det kan være en fatal feil å avvise at alkohol er et stoff. Få faktaene.

ditt GRATIS eksemplar av heftet Sannheten om alkohol.

REQUEST YOUR
FREE BOOKLET

Fill out the form below to receive your FREE booklet.

[?]