DE SKADELIGE VIRKINGENE AV HASJ

Foto: Alamy

De umiddelbare virkningene av å ta marihuana, omfatter høy puls, desorientering, mangel på fysisk koordinering, ofte fulgt av depresjon eller søvnighet. Noen brukere lider av angstanfall eller sterk uro.

Men problemet slutter ikke der. Ifølge vitenskapelige undersøkelser forblir den aktive ingrediensen i cannabis, THC, i kroppen i ukevis eller lenger.

Hasjrøyk inneholder 50–70 % mer kreftfremkallende stoff enn tobakksrøyk. En større forskningsundersøkelse viste at en enkelt cannabis-joint kan forårsake like mye skade på lungene som opp til fem alminnelige sigaretter røkt like etter hverandre. Kroniske-jointrøykere lider ofte av bronkitt, en betennelse i luftveiene.

Stoffet kan påvirke mer enn ditt fysiske helbred. Undersøkelser i Australia i 2008 viste sammenheng mellom års kraftig forbruk av marihuana og misdannelser i hjernen. Dette er bekreftet av tidligere forskning i langtidsvirkningene av marihuana, som viser forandringer i hjernen i likhet med dem som forårsakes av langtidsmisbruk av andre farlige stoffer. Og en rekke undersøkelser har vist en forbindelse mellom vedvarende bruk av marihuana og psykose.

Marihuana endrer strukturen i sædcellene og deformerer dem. Selv små mengder marihuana kan derfor forårsake midlertidig sterilitet hos menn. Marihuana kan forstyrre kvinners menstruasjon.

Studier viser at de mentale funksjonene til personer som har røykt en mengde marihuana har en tendens til å være forringet eller svekket. THC-en i cannabis avbryter nerveceller i hjernen, noe som påvirker hukommelsen.

Cannabis er et av de få stoffene som forårsaker abnorm celledeling, som igjen fører til alvorlige arvelige skader. En gravid kvinne, som regelmessig røyker marihuana eller hasjisj, kan føde for tidlig og få barn som er undervektige og for små. I løpet av de siste årene har mange barn av stoffbrukere blitt født med svekkede evner til å konsentrere seg og å oppnå mål i livet. Undersøkelser peker også på at gravide kvinners bruk av stoffet kan bevirke at deres barn fødes med defekter, psykiske forstyrrelser samt en økt risiko for leukemi1hos barna.

  1. 1. leukemi: kreft i beinmargen.